Utlån av verktøy

 

Vi har masse  verktøy til utlån.

Både på strøm og batteri.

Ta kontakt med oss for utlån av verktøy.</