Trelast

Vi tilbyr et bredt sortiment av justert trevirke, og skaffer limtre og takstoler. Vi har mange paneltyper på lager, både i gran og furu.

Våre leverandører er Moelven og SCA.